Naše skautské středisko Bílý Albatros je základní organizační jednotkou organizace Junák - český skaut, z. s., která je se svými více než 60 000 členy největší organizací pro děti a mládež v České republice. 

Sdružujeme přes 150 členů ve třech dětských skautských oddílech a dvou klubech dospělých. Působíme především na Praze 7 (Holešovice, Letná,...) a také na Praze 5 (Hlubočepy, Barrandov,...), ale někteří naši členové jsou i z jiných částí Prahy a okolí.

Veškerou naši činnost zajišťují kvalifikovaní dobrovolníci, kteří nejčastěji sami prošli dětskými oddíly. V roce 2018 uplynulo již 73 let od založení (tehdy oddílu) Albatros a zároveň 28 let nepřetržité činnosti střediska Bílý Albatros po obnovení organizace.

Co je to skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

 

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. 

Junák – český skaut sdružuje více než 60 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS

(zdroj: www.skaut.cz)