Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem podporují naši činnost a významně nám tím pomáhají:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Magistrát hlavního města Prahy
             

 

 • Městská část Praha 7
         
 • Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha
 • Městské lesy Vimperk
 • CHKO Šumava
 • Dárci - jednotlivci i firmy

 

 

Větší finanční dary ve prospěch střediska jsou podle kritérií platných zákonů ČR položkou odečitatelnou z daňového základu dárce.

Kontakt: daniel.matocha (at) skaut.cz