Avicularia neboli česky Sklípkani je oddíl dospělých členů, kteří vyrostli v některém z oddílů Argyroneta, Argiope nebo Araneus a později se také podíleli na jejich vedení. Je to náš nejmladší oddíl, který vznikl teprve v roce 2016, kdy dozrál čas na sdružování těch vedoucích, kteří už nejsou plně aktivní v oddílech mladších členů, ale stále se podílejí na činnosti střediska. 

Velká část našich členů je nebo v minulosti bývala členy střediskové rady, instruktory vzdělávacích a zážitkových kurzů Junáka, členy různých odborů, pracovních skupin a ZvOJ Junáka, pořadateli mezinárodních akcí apod. Stejně tak okolo sebe sdružujeme naše bývalé členy, kteří již nejsou v Junáku aktivní, ale se kterými nás pojí mnoho společných zážitků, zejména z roverských let. 

Setkáváme se jen tak, na koncertech, diskuzích nebo přednáškách, podílíme se na organizaci střediskových akcí (a chodu střediska vůbec) a také podporujeme oddíly, ze kterých každý z nás přišel.

Holy Fanda & The Reverends je hudební skupina vzniklá v našem středisku, která zahrála třeba na výročním setkání Bílého Albatrosu ve Skautském institutu.

022.JPG - 2.52 MB

Z podzimní brigády v Rokytnici nad Jizerou.

IMG_5950.JPG - 2.77 MB

Z povodňové pomoci v Mělníce.

100_1374.JPG - 2.27 MB

Nacvičování legendárního divadla: "Jak stařeček léčil."

IMG_0100.jpg - 428.3 kb

Pořadatelská služba u vchodu na střediskový festival Skautská Alternativa.