Středisková rada řídí chod střediska a rozhoduje o všech zásadních záležitostech v oblastech výchovné práce, plánování, hospodaření, jednání s úřady apod. Je složena z vedoucích jednotlivých oddílů a členů zvolených na střediskovém sněmu, který se koná každé tři roky. 

Statutárním zástupcem střediska je vedoucí střediska, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

Střediskový sněm volí také členy revizní komise, která je kontrolním orgánem nejen v oblasti hospodaření a účetnictví.

Složení naší současné střediskové rady je:

Volení členové

 • Eva Hladíková - vedoucí střediska a statutární zástupce
  • eva.hladikova (at) skaut.cz
 • Daniel Matocha (Vědobyl) - zástupce vedoucí střediska
  • daniel.matocha (at) skaut.cz
 • Anna Rejmíšová - hospodářka střediska
  • a.rejmisova (at) seznam.cz
 • František Holeček (Lousk) - správce majetku a vybavení
  • d.b.lousk (at) volny.cz
 • Miroslav Holeček (Kulda)
 • Martin Rejmíš (Šmoula) 
 • Jan Piskač
 • Magdaléna Pacáková
 • Tereza Zmeškalová

Zpravodajové jmenovaní střediskovou radou

 • Stanislav Šlechta (Kotlík) - správce tábořišť a srubu
  • kotlik (at) skaut.cz
 • Šárka Nováková - zpravodajka pro výchovu a vzdělávání
  • novakov.sarka (at) seznam.cz

Vedoucí oddílů

 • Marie Holečková (Uzlík) - vedoucí oddílu Argyroneta
  • maruska.h (at) volny.cz
 • Jan Holeček (Citron) - vedoucí oddílu Araneus
  • holecekj11(at)gmail.com 
 • Barbora Ficková (Májka) - vedoucí oddílu Argiope
  • fickovab (at) gmail.com
 • Šárka Nováková - vedoucí oddílu Avicularia
 • Petr Benda - vedoucí oddílu Totem

Revizní komise

 • Eduard Bejček (Záhoř) - předseda RK
  • zahor (at) skaut.cz
 • Filip Maňhal (Hrošík) - člen RK
  • fimaudio (at) gmail.com
 • Magdaléna Matochová (Berrita) - členka RK
  • berritamk (at) gmail.com