V roce 2015 jsme oslavili výročí našeho střediska!

Oslava se konala 17. října ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí, v předvečer oslavy byla v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí sloužena mše svatá.